Деловни

Во зависност од категоријата на настанот што планирате да го реализирате, со Гордост можеме да се пофалиме дека имаме персонализирано огромен број на исти. Fancy Marriage е компанија на која може да и верувате. На листата “Done” имаме добиено доверба за проекти на многу успешни компании кои функционираат на територија на Македонија, а соработката со нив продолжува.

Можеме да Планираме, Организираме, Дизајнираме и Реализираме настани, а за секој чекор да бидета известени и вклучени во крајните одлуки, се со цел да добиеме ден, повод или празник за паметење.